krungsri

โปรโมชั่น Krungsri Prime x De Hygienique

ห่างไกลโรคภัย ด้วยบริการทำความสะอาดจาก De Hygienique X Krungsri Prime

Krungsri Prime

รับบริการจาก De Hygienique ราคาพิเศษ สำหรับลูกค้าบัตรเครดิต Krungsri Prime

 1. บริการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคบนที่นอนขนาด 5,6 ฟุต ราคา 1,200 บาท (ราคาเต็ม 3,590 บาท) พร้อมบริการโอโซนฆ่าเชื้อ (มูลค่า 1,590บาท) ฟรี
 2. บริการพ่นฆ่า Covid-19 ด้วยเทคโนโลยี Fogging Technology ราคา 1,000 บาท (ราคาเต็ม 4,000) พื้นที่ไม่เกิน 60-80 ตรม. พร้อมบริการโอโซนฆ่าเชื้อ (มูลค่า 1,590บาท) ฟรี

เงื่อนไขสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า KRUNGSRI PRIME

 • กรุณากดรับสิทธิ์ก่อนรับบริการเท่านั้น เมื่อกดรับสิทธิ์รหัสจะแสดงที่หน้าจอ 10 นาที
 • ระยะเวลาโครงการ 1 สิงหาคม – 31 ธันวาคม 2563
 • จำกัด 1 สิทธิ์ / ท่าน / ตลอดระยะเวลาโครงการ 
 • รับสิทธิ์ได้ตามขั้นตอน ดังนี้
  • กดรับสิทธิ์ก่อนการนัดหมายเพื่อรับบริการ เมื่อกดรับสิทธิ์รหัสจะแสดงที่หน้าจอ 10 นาที
  • ลูกค้ากดรับรหัสใน PRIME App
  • โทรนัดหมายพร้อมแจ้งรหัสรับสิทธิ์ล่วงหน้าก่อนรับบริการ 3 วัน โทร. CallCenter : 02-281-7103 ต่อ 19, 092-929-5494
  • ลูกค้า แจ้งโค้ด และระบุวันที่ต้องการรับบริการ และแจ้งชื่อ ,เบอร์โทร ,สถานที่ กับพนักงาน
  • ลูกค้าชำระเงินหลังการได้รับบริการเรียบร้อย (ชำระเป็นบัตรเครดิต หรือเงินสด)
 • ไม่สามารถรับสิทธิ์ได้จากการแสดงภาพบันทึกสิทธิ์บนหน้าจอโทรศัพท์
 • ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
 • หากลูกค้าทำรหัสรับสิทธิ์สูญหาย หรือลบข้อความ ไม่สามารถออกรหัสทดแทนได้
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่น จำหน่าย หรือใช้ในการพาณิชย์อย่างอื่น หรือเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด หรือส่วนลดอื่นๆได้
 • ธนาคาร ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีเกิดข้อพิพาท คำตัดสินของธนาคารถือเป็นสิ้นสุด
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
Scroll to Top