เครื่องน้ำหอม (ขนาดกลาง) Air Sanitizer & Scent

฿3,990฿17,900

เครื่องน้ำหอมปรับสภาพอากาศและปรับปรุงกลิ่น สามารถปล่อยกลิ่นและปรับบรรยากาศในพื้นที่ได้อย่างสม่ำเสมอทั่วบริเวณด้วยเทคโนโลยี Nano และกลิ่นน้ำหอมที่สกัดจากธรรมชาติ ไม่มีสารเคมีและไม่เป็นอันตรายกับพื้นผิว ปรับบรรยากาศในห้องของคุณ ให้หอมสดชื่นด้วยกลิ่นธรรมชาติตลอดเวลา ปล่อยกลิ่นหอมได้อย่างสม่ำเสมออย่างยาวนาน ครอบคลุมพื้นที่กว้างขวาง ทั่วบริเวณ ไม่เป็นอันตรายต่อคน และสัตว์เลี้ยง ติดตั้งง่าย สามารถติดได้ทั้งแบบตั้งพื้นและติดผนัง

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

• ปล่อยกลิ่นหอมอย่างสม่ำเสมอยาวนาน

• ครอบครุมพื้นที่กว้างขวาง ทั่วบริเวณ

• ตั้งวันที่และเวลาทำการของเครื่องปล่อยน้ำหอมอัตโนมัติได้อย่างอิสระ

• น้ำหอมเป็นสารสกัดจากธรรมชาติ ไม่เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์เลี้ยง

• ปล่อยน้ำหอมด้วยวิธี Nano ไม่ทำให้พื้นเปรอะ และยังทำให้มีกลิ่นหอมอย่างทั่วถึง

• ใช้งานง่าย สะดวก ขนาดพอเหมาะ

• ควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น ความสะอาด และการกระจายตัวของอากาศให้เหมาะกับสภาพพื้นที่นั้น

คู่มือการใช้งานพร้อมวิธีการตั้งค่า

1. ตั้งค่าวันที่และช่วงเวลาปัจจุบัน

1. กดปุ่ม SET 1 ครั้ง จะมีเสียง ( Ping ยาว )

2. จะกระพริบตามวันสามารถเลื่อน ขึ้น ลง เพื่อเลือกวัน

3. จากนั้นกด NET เข้าไปตั้งค่าเวลากด ขึ้น ลง ตั้งค่าเวลา เมื่อได้เวลาที่ต้องการให้กด NET 

*จากนั้นกด SET เมื่อเสร็จขั้นตอนการตั้งค่าวันที่และช่วงเวลาปัจจุบัน

 

2.ตั้งค่าช่วงเวลา เปิด-ปิด เครื่องน้ำหอม

1. กดปุ่ม SET 1 ครั้ง จะมีเสียง ( Ping ยาว )

1.1 หน้าจอจะแสดงผลช่วงเวลาที่ 1 ON – OFF

1.2 ON คือเวลาที่เครื่องจะเริ่มทำงานจากนั้น ไฟจะกระพริบ กด ขึ้น ลง เลือกเวลา กด ENT ไปยังนาทีกด ขึ้น ลง เลือกนาที ที่ต้องการจากนั้น กด ENT

1.3 OFF คือเวลาที่เครื่องจะหยุดทำงานจากนั้น ไฟจะกระพริบ กด ขึ้น ลง เลือกเวลา กด ENT ไปยังนาที กด ขึ้น ลง เลือกนาทีที่ต้องการจากนั้น กด ENT

*หากต้องการเลือกมากว่า 1 ช่วงเวลา กด ENT ต่อ เพื่อเลือกช่วง ON 2.5/OFF 2-5 ช่วงเวลาที่ทับซ้อนกันเครื่องจะไม่ทำงาน

1. ตั้งค่าวันที่และช่วงเวลาปัจจุบัน

2.ตั้งค่าช่วงเวลา เปิด-ปิด เครื่องน้ำหอม

1. กดปุ่ม SET 1 ครั้ง จะมีเสียง ( Ping ยาว )

2. จะกระพริบตามวันสามารถเลื่อน ขึ้น ลง เพื่อเลือกวัน

3. จากนั้นกด NET เข้าไปตั้งค่าเวลากด ขึ้น ลง ตั้งค่าเวลา เมื่อได้เวลาที่ต้องการให้กด NET 

*จากนั้นกด SET เมื่อเสร็จขั้นตอนการตั้งค่าวันที่และช่วงเวลาปัจจุบัน

 

1. กดปุ่ม SET 1 ครั้ง จะมีเสียง ( Ping ยาว )

1.1 หน้าจอจะแสดงผลช่วงเวลาที่ 1 ON – OFF

1.2 ON คือเวลาที่เครื่องจะเริ่มทำงานจากนั้น ไฟจะกระพริบ กด ขึ้น ลง เลือกเวลา กด ENT ไปยังนาทีกด ขึ้น ลง เลือกนาที ที่ต้องการจากนั้น กด ENT

1.3 OFF คือเวลาที่เครื่องจะหยุดทำงานจากนั้น ไฟจะกระพริบ กด ขึ้น ลง เลือกเวลา กด ENT ไปยังนาที กด ขึ้น ลง เลือกนาทีที่ต้องการจากนั้น กด ENT

*หากต้องการเลือกมากว่า 1 ช่วงเวลา กด ENT ต่อ เพื่อเลือกช่วง ON 2.5/OFF 2-5 ช่วงเวลาที่ทับซ้อนกันเครื่องจะไม่ทำงาน

3.ตั้งค่าวันในการ เปิด-ปิด เครื่องน้ำหอม

*เมื่อกด ENT เสร็จแล้วจากการตั้งเวลาหน้าจอจะกลับมาที่หน้าหลัก ปุ่มคำสั่งในหน้านี้ (ON เปิด) / (OFF ปิด) / (ENT เลือกวัน)

1.กด ENT ในการเลือกวัน 

2.กด ขึ้น ลง เลือกว่าจะให้เครื่อง (ON เปิด) / (OFF ปิด) เลือกวันที่ต้องการ

-หน้าจอแสดงผลถ้า กด (ON เปิด) จะแสดง | อยู่ข้างหน้าวันที่เลือก

-หากต้องการ ปิด ให้กด (OFF) เพื่อทำการปิด

4.ตั้งค่าระดับการครอบคลุมพื้นที่ เครื่องน้ำหอม

1.เมื่อเสียบปลั๊กไฟสามารถตั้งค่า ขึ้น ลง ได้ทันที (หากเสียบปลั๊กไฟไว้นานให้กด SET ค้างไว้ ให้หน้าจอแสดงผล)

2.กดตั้งค่า ขึ้น ลง ในการครอบคลุมพื้นที่ สามารถปรับค่า ขึ้น ลง ได้ถึง 1.20 ระดับ

*การตั้งค่าที่เหมาะสมแนะนำให้ตั้งไว้ 7.12

GALLERY

เลือกสินค้า

เครื่องน้ำหอม (ขนาดกลาง) Air Sanitizer & Scent + น้ำหอมรีฟีลสำหรับเติม, น้ำหอมรีฟีลสำหรับเติม

เลือกกลิ่น

Nectarine, English Pear, D'Orange, Victory love, Inspiration, Love moment

Specification

– Work time mode setting
– Customize the level of scenting
– HVAC Connectivity
– Bottle capacity : 500 ml
– Coverage up to 150 m2
– Dimensions : 205 x 205 x 88 mm
– Weight :2.77 kg

Scroll to Top