ฟิล์มฆ่าเชื้อโรคอัจฉริยะ

฿790

คุณสมบัติเฉพาะของ Sanitizing Film Sheet

✅ ฆ่าเชื้อไวรัสและแบคทีเรียมากกว่า 650
สายพันธุ์ โดยเฉพาะเชื้อไวรัส โควิด 19 (Covid 19)

✅ อายุการใช้งานยาวนาน 6 – 12 เดือน หรือการสัมผัส ( Touch )

มากกว่า 3,000 ครั้ง (ความสามารถในการสร้างอิออนเงิน Ag+ ยังคงสร้างได้ต่อเนื่อง
ถ้าพื้นผิวยังไม่ถูกขูดขีดหรือถูกทำลายจนทำให้อนุภาคเงินหลุดล่อนไป)

✅ ความแข็งสูงถึง 4H สามารถป้องกันรอยขีดข่วนได้ในระดับหนึ่ง

✅ สามารถขจัดกลิ่นอันไม่พึงประสงค์โดยไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนัง
จากการฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่เป็นต้นเหตุของกลิ่นนั้น
✅ เหมาะสำหรับการใช้งานทั้งภายนอกและภายในอาคาร

✅ ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย และง่ายต่อการทำความสะอาด

ประหยัดไป ฿700 (ส่วนลด 47%)

คุณสมบัติเฉพาะของ Sanitizing Film Sheet

✅ ฆ่าเชื้อไวรัสและแบคทีเรียมากกว่า 650
สายพันธุ์ โดยเฉพาะเชื้อไวรัส โควิด 19 (Covid 19)

✅ อายุการใช้งานยาวนาน 6 – 12 เดือน หรือการสัมผัส ( Touch )

มากกว่า 3,000 ครั้ง (ความสามารถในการสร้างอิออนเงิน Ag+ ยังคงสร้างได้ต่อเนื่อง
ถ้าพื้นผิวยังไม่ถูกขูดขีดหรือถูกทำลายจนทำให้อนุภาคเงินหลุดล่อนไป)

✅ ความแข็งสูงถึง 4H สามารถป้องกันรอยขีดข่วนได้ในระดับหนึ่ง

✅ สามารถขจัดกลิ่นอันไม่พึงประสงค์โดยไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนัง
จากการฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่เป็นต้นเหตุของกลิ่นนั้น
✅ เหมาะสำหรับการใช้งานทั้งภายนอกและภายในอาคาร

✅ ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย และง่ายต่อการทำความสะอาด

เลือกสินค้า

ฟิล์มฆ่าเชื้อโรคอัจฉริยะ

Scroll to Top