Virus Disinfection & Coating Spray

ในทุกๆ วัน เราสัมผัสกับสิ่งต่างๆ ที่มาจากทุกที่ ซึ่งเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรค แบคทีเรีย และไวรัส ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้สุขอนามัยของเราแย่ลง เราสามารถแก้ปัญหาด้วย Virus Disinfection & Coating Spray สเปรย์เคลือบพื้นผิว พร้อมฆ่าเชื้อโรค แบคทีเรีย และไวรัส ปกป้องยาวนาน 12 ชั่วโมง เพื่อสุขอนามัยที่ดีของคนที่คุณรัก

สิ่งที่เราแตกต่างจากคนอื่น

Icon Website-11

สะอาด 100%

มีผลยับยั้งและกำจัดการเกิดของแบคทีเรียและไวรัส

ยับยั้งกลิ่นอับ

ยับยั้งกลิ่นอับในผ้า กลิ่นควันอาหาร กลิ่นรองเท้า ฯลฯ 

ปลอดภัย 100%

น้ำยาฆ่าเชื้อโรคปราศจากสารเคมี ปลอดภัยต่อคนและสัตว์เลี้ยง

ถูกสุขอนามัย 100%

น้ำยาออร์แกนิค food grade 🍀
ไม่มีสารเคมีตกค้าง 100%

Virus Disinfection & Coating Spray  ด้วยน้ำยาที่มีประสิทธิภาพและได้รับการยอมรับจากทั่วโลก มีผลในการยับยั้ง กำจัด และลดการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย
 พร้อมทั้งมีผลยับยั้งและกำจัดไวรัสได้ และสามารถเคลือบปกป้องพื้นผิวยาวนาน 12 ชั่วโมง 

บริการอันดับ 1 ของประเทศไทย

ข้อดี ของ Virus Disinfection & Coating Spray

สเปรย์เคลือบพื้นผิว พร้อมฆ่าเชื้อโรค แบคทีเรีย และไวรัส พร้อมปกป้องพื้นผิวยาวนาน 12 ชั่วโมง ถนอมผิวกาย และไม่มีสารทำให้ระคายเคืองต่อผิว เพื่อสุขอนามัยที่ดีของคนที่คุณรัก

☑️ เคลือบปกป้องพื้นผิวยาวนาน 12 ชั่วโมง
☑️ มีผลกำจัดและยับยั้งไวรัสได้
☑️ น้ำยาออร์แกนิค food grade 🍀 ไม่มีสารเคมีตกค้าง 100%
☑️ มีกลิ่นหอม🌺  พร้อมถนอมผิว ลดอาการแพ้

Scroll to Top