นอนกรน เสี่ยง!! หยุดหายใจขณะหลับ

Share

การกรนไม่ได้เป็นปัญหาเพราะเสียงดังเท่านั้น แต่การกรนเป็นปัญหาของสุขภาพด้วยการกรน คือภาวะที่การนอนมีเสียงดังขณะหลับ โดยเสียงนั้นเกิดจากการสั่นสะเทือนของเนื้อเยื่ออ่อนบริเวณด้านหลังหลอดลมส่วนบน, ลิ้นไก่ และเพดานอ่อน เนื่องจากมีการแคบลงของทางเดินหายใจส่วนบน ซึ่งเกิดจากการหย่อนตัวของกล้ามเนื้อขากรรไกรล่าง ลิ้น และเพดานอ่อน ในขณะหลับทำให้ไปขัดขวางทางลมผ่านของการหายใจ นอกจากนี้ความผิดปกติของโครงสร้างใบหน้า เนื้องอกในโพรงจมูก, ภูมิแพ้, ยานอนหลับ, ความอ้วน และการดื่มสุรา ล้วนเป็นสาเหตุโดยอ้อมของเสียงกรน

การกรนแบ่งเป็น 2 ชนิด
 • การกรนปกติที่มีเสียงรบกวน
 • การนอนกรนที่มีเสียงและมีการหยุดหายใจร่วมด้วย
 1. การกรนปกติที่มีเสียงรบกวน(ไม่อันตรายเพราะไม่มีภาวะหยุดหายใจขณะหลับร่วมด้วย) จะมีผลกระทบต่อคนรอบข้าง โดยเฉพาะกับคู่นอน เสียงกรนทำให้นอนหลับยาก ผู้ป่วยมักไม่เดือดร้อน  แต่อาจมีปัญหาในการเข้าสังคมร่วมกับผู้อื่นได้

2.การนอนกรนชนิดที่มีการหยุดหายใจร่วม เรียกว่า Sleep Apnea ซึ่งเป็นอันตรายและมีผลเสียต่อสุขภาพได้ Sleep Apnea จะมีการหยุดหายใจนานอย่างน้อยที่สุด 10 วินาที มากกว่า 5 ครั้ง ต่อ 1 ชั่วโมง ในขณะที่นอนหลับ ซึ่งเกิดจากมีการปิดกั้นอย่างสมบูรณ์ของทางเดินหายใจชั่วคราว ซึ่งภาวะเช่นนี้จะทำให้อ๊อกซิเจนไปเลี้ยงสมองได้น้อยลง ทำให้ร่างกายช่วยตัวเองโดยตื่นขึ้นมาจากการหลับลึก เพื่อหายใจเป็นระยะในช่วงที่นอนหลับ

การ “กรน” ชนิดที่มีการหยุดหายใจเป็นผลร้ายต่อสุขภาพ

 • มีการหมุนเวียนของเลือดไปเลี้ยงหัวใจผิดปกติ
 • มีความเสี่ยงต่อโรคสมองขาดเลือด
 • มีความเสี่ยงต่อหัวใจล้มเหลว
 • มีความเสี่ยงต่อโรคความดันโลหิตสูง
 • มีการเต้นของหัวใจผิดปกติในเวลากลางคืน
 • ปวดศีรษะตอนเช้า
 • ซึมเศร้า, ง่วงนอน, ขาดสมาธิ, ไม่แจ่มใสในเวลากลางวัน
 • มีความเสี่ยงกับอุบัติเหตุขณะขับรถ หรือ ทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล
 • รบกวนทำลายสุขภาพเพื่อนร่วมห้องนอน

หากคุณหรือคนในครอบครัวมีอาการนอนกรนเสียงดัง อย่าชะล่าใจว่าเกิดจากร่างกายเหนื่อยล้าควรรีบเข้าพบแพทย์เพื่อทำการตรวจวินิจฉัย ค้นหาสาเหตุการนอนกรนที่แท้จริง ก่อนที่จะมีโรคร้ายตามมา!!

“ดี ไฮจีนิค”💚 สังเกตการนอนให้คุณอย่างมืออาชีพ การวัดคุณภาพการนอนไม่ได้เช็กแค่เรื่องภาวะหยุดหายใจขณะหลับ แต่ต้องดูด้วยว่าคุณหลับได้ลึกและหลับสนิทหรือไม่ ด้วย Sleep Test Program

โปรแกรมที่จะยกระดับการนอนหลับพักผ่อนของคุณให้สมบูรณ์แบบ✨ ด้วยการตรวจวัดคุณภาพการนอนหลับ วิเคราะห์ปัญหาสุขภาพการนอนจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ👍
✅ วัดดัชนีการหยุดหายใจ
✅ วัดการเคลื่อนไหวของทรวงออกและท้อง
✅ วัดค่าออกซิเจนในเลือด
✅ วัดอัตราการเต้นของหัวใจ
✅ ตรวจวัดการกรน
✅ ตรวจวัดท่าทางกการนอน

บทความที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

De Hygienique ทั้ง 2 สาขา

1. Emporium แผนก The Living ชั้น 4
2. Central ชิดลม แผนก Bedding ชั้น 5

หรือผ่านช่องทางออนไลน์

– Facebook : @dhthailand

– Line : @dh-thailand

– IG : dhthailand

– Call : 02-281-7103

– www.dh-thailand.com

Scroll to Top