บริการของเรา

ดีไฮจีนิค มุ่งมั่นที่จะให้บริการที่มีคุณภาพแก่ลูกค้าของเราทุกคน

ทำความสะอาดที่นอน

ทำความสะอาดโซฟา

ทำความสะอาดพรม

ทำความสะอาดผ้าม่าน

ทำความสะอาดโคมไฟระย้า

ฟื้นฟูสภาพภายในภายนอกรถ

Ozone ฆ่าเชื้อไวรัส และ แบคทีเรีย

พ่นฆ่าเชื้อโรค

พ่นควันฆ่าเชื้อโรค และ Covid-19

ผลิตภัณฑ์ของเรา

แผ่นกรองอากาศ

พรมทำความสะอาดพื้นรองเท้า

Scroll to Top