บริการของเรา

ดีไฮจีนิค มุ่งมั่นที่จะให้บริการที่มีคุณภาพแก่ลูกค้าของเราทุกคน

บริการของเรา

ดีไฮจีนิค มุ่งมั่นที่จะให้บริการที่มีคุณภาพแก่ลูกค้าของเราทุกคน

ทำความสะอาดที่นอน

ทำความสะอาดโซฟา

ทำความสะอาดพรม

บริการพ่นควันฆ่าเชื้อโรค แบคทีเรียและไวรัส ในส่วนของร้านค้า ร้านอาหาร

ทำความสะอาดผ้าม่าน

ทำความสะอาดโคมไฟระย้า

ฟื้นฟูสภาพภายในภายนอกรถ

ติดฟิล์มกรองแสงบ้าน อาคาร

ติดฟิล์มกรองแสงรถยนต์

Ozone ฆ่าเชื้อไวรัส และ แบคทีเรีย

พ่นควันฆ่าเชื้อโรค และ Covid-19

ผลิตภัณฑ์ของเรา

ดี ไฮจีนิค พิลโล สเปรย์

Sleep Tight Pillow Spray

เครื่องกำจัดกลิ่นพร้อมฆ่าเชื้อโรค S

เครื่องกำจัดกลิ่นพร้อมฆ่าเชื้อโรค M

เครื่องกำจัดกลิ่นพร้อมฆ่าเชื้อโรค L

Scroll to Top