บริการของเรา

ดีไฮจีนิค มุ่งมั่นที่จะให้บริการที่มีคุณภาพแก่ลูกค้าของเราทุกคน

ทำความสะอาดที่นอน

ทำความสะอาดโซฟา

ทำความสะอาดพรม

ทำความสะอาดผ้าม่าน

ทำความสะอาดโคมไฟระย้า

ฟื้นฟูสภาพภายในภายนอกรถ

ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคบนกระจก

Ozone ฆ่าเชื้อไวรัส และ แบคทีเรีย

Ozone

พ่นควันฆ่าเชื้อโรค และ Covid-19

covid

ผลิตภัณฑ์ของเรา

แผ่นกรองอากาศ

พรมทำความสะอาดพื้นรองเท้า

เครื่องกำจัดกลิ่นพร้อมฆ่าเชื้อโรค S

เครื่องกำจัดกลิ่นพร้อมฆ่าเชื้อโรค M

เครื่องกำจัดกลิ่นพร้อมฆ่าเชื้อโรค L

Scroll to Top