นอนกรนแค่ไหน เข้าขั้นอันตราย!!

Share

กรน เป็นอาการที่พบได้ทั่วไปจึงมักถูกมองข้ามด้วยความเคยชินและคิดว่าเป็นเรื่องปกติ ทั้งที่จริงแล้วการนอนกรนเป็นหนึ่งในภาวะผิดปกติของการนอนหลับที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและทำให้เกิดโรคหลายอย่างตามมา

กรนแค่ไหน เข้าขั้นอันตราย

การนอนกรนที่ส่งผลร้ายต่อสุขภาพนั้นสามารถสังเกตได้ด้วยตัวเอง โดยอาจเป็นการบันทึกเสียงระหว่างการนอนหลับหรือให้บุคคลใกล้ชิดเป็นผู้แจ้งเตือนว่ามีอาการเหล่านี้หรือไม่ คือ กรนเสียงดังมากจนรบกวนการนอนของผู้อื่น

กรนสลับกับหยุดหายใจเป็นช่วงๆ กรนแล้วสะดุ้งเฮือกเพื่อหาอากาศหายใจ ส่วนอาการร่วมอื่นๆ ได้แก่

ปัสสาวะกลางคืนบ่อยครั้ง

รู้สึกไม่สดชื่นในตอนเช้าและพบว่ามีอาการวิงเวียน ปวดศีรษะ

ง่วงมากผิดปกติในเวลากลางวัน

ความดันโลหิตสูงขึ้น

หากพบว่ามีอาการดังกล่าว ควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อรับการตรวจ Sleep test  และหาแนวทางในการรักษาที่เหมาะสมต่อไป การตรวจวินิจฉัยการนอนกรนและภาวะหยุดหายใจขณะหลับสามารถทำได้โดยการตรวจทางห้องปฏิบัติการการนอน ซึ่งผู้เข้ารับการตรวจจำเป็นต้องนอนพักในโรงพยาบาล 1 คืน ทั้งนี้ การตรวจจะแบ่งออกเป็น 2 ช่วง โดยช่วงแรกจะเป็นการตรวจว่ามีการหยุดหายใจขณะหลับหรือไม่และมากน้อยเพียงใด และช่วงที่สองเป็นช่วงของการบำบัดรักษาอาการ ซึ่งการตรวจทางห้องปฏิบัติการการนอนนี้จะช่วยให้แพทย์ทราบประเภทการนอนกรนและความรุนแรงของโรคของผู้ป่วยได้ว่าอยู่ในภาวะนอนกรนธรรมดาที่ไม่มีการหยุดหายใจร่วมด้วย (primary snoring) หรือกรนอันตราย (obstructive sleep apnea) ที่มีภาวะหยุดหายใจขาดอากาศขณะนอนหลับร่วมด้วยเพื่อให้การรักษาที่ได้ผลดีกับผู้ป่วยมากที่สุด

การนอนกรนนั้น หากไม่รุนแรงมากนักสามารถรักษาได้ด้วยตัวเอง

ควบคุมน้ำหนักตัวไม่ให้เกินเกณฑ์ที่กำหนด

ออกกำลังอย่างสม่ำเสมอ

งดดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลฮอลล์

ไม่สูบบุหรี่

ปรับพฤติกรรมการนอนให้เพียงพอและเป็นเวลา

แต่หากการนอนกรนเริ่มส่งสัญญาณอันตรายตามอาการที่ได้กล่าวไว้แล้วเบื้องต้น ควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเพื่อเข้ารับการตรวจรักษาก่อนที่อาการจะรุนแรงและนำไปสู่ปัญหาสุขภาพอื่นๆ ที่ยากต่อการเยียวยา

“ดี ไฮจีนิค”💚 สังเกตการนอนให้คุณอย่างมืออาชีพ การวัดคุณภาพการนอนไม่ได้เช็กแค่เรื่องภาวะหยุดหายใจขณะหลับ แต่ต้องดูด้วยว่าคุณหลับได้ลึกและหลับสนิทหรือไม่ ด้วย Sleep Test Program

โปรแกรมที่จะยกระดับการนอนหลับพักผ่อนของคุณให้สมบูรณ์แบบ✨ ด้วยการตรวจวัดคุณภาพการนอนหลับ วิเคราะห์ปัญหาสุขภาพการนอนจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ👍
✅ วัดดัชนีการหยุดหายใจ
✅ วัดการเคลื่อนไหวของทรวงออกและท้อง
✅ วัดค่าออกซิเจนในเลือด
✅ วัดอัตราการเต้นของหัวใจ
✅ ตรวจวัดการกรน
✅ ตรวจวัดท่าทางกการนอน

บทความที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

De Hygienique ทั้ง 2 สาขา

1. Emporium แผนก The Living ชั้น 4
2. Central ชิดลม แผนก Bedding ชั้น 5

หรือผ่านช่องทางออนไลน์

– Facebook : @dhthailand

– Line : @dh-thailand

– IG : dhthailand

– Call : 02-281-7103

– www.dh-thailand.com

Scroll to Top