นวัตกรรมปลอกหมอนและผ้ารองป้องกันไวรัสและเชื้อโรค

ในชีวิตประจำวันมีเชื้อโรคมากมายล่องลอยอยู่บริเวณรอบตัวเราที่ไม่อาจมองเห็นได้ ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการมีสุขภาพที่ดีของเราทุกคน “การป้องกัน” จึงเป็นเรื่องสำคัญอันดับแรกของการเริ่มต้นชีวิตที่ปลอดภัยปราศจากเชื้อไวรัสและแบคทีเรียสู่วันใหม่ที่ สดใสอย่างบริสุทธิ์แท้จริง

นวัตกรรมบนผืนผ้าเพื่อผิวสัมผัสที่บริสุทธิ์และปลอดภัยจากเชื้อโรค
เมื่อสุขอนามัยเป็นปัจจัยสำคัญสิ่งแรกที่ต้องคำนึงถึงในปัจจุบัน ดังนั้นเพื่อหลีกเลี่ยงโรคภัยจากเชื้อแบคทีเรียและไวรัสที่เราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ViroClean คือนวัตกรรมเทคโนโลยีผ้าล้ำสมัยที่ใช้ BI-OME AV สารธรรมชาติซึ่งออกฤทธิ์ดึงดูดจุลชีพเข้ามาแล้วเจาะกลไกเพื่อทำลายเซลล์ของเชื้อโรค เคลือบลงในอนุภาคของเส้นใยที่ใช้ในการทอเป็นผ้า Viscose ทำให้ประสิทธิภาพของผืนผ้าสามารถต่อต้านยับยั้งเชื้อแบคทีเรียและไวรัส ได้อย่างคงทนยาวนาน คุ้มครองการพักผ่อนอันสงบในทุกค่ำคืนให้เต็มไปด้วยความปลอดภัย อีกทั้งยังคงไว้ซึ่งผิวสัมผัสที่อ่อนโยนนุ่มนวลไร้การระคายเคือง 
ViroClean ผลิตขึ้นจากผ้า Viscose ซึ่งเป็นเส้นใยสังเคราะห์จากธรรมชาติผ่านเยื่อไม้ โดยนำไม้ยูคาลิปตัส ไม้สน และไม้บีช ผ่านกระบวนการแปรสภาพด้วยเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์เปลี่ยนให้เป็นของเหลวคล้ายน้ำผึ้ง สู่ขั้นตอนเข้าเครื่องปั่นความเร็วสูงในอ่างปั่นเส้นด้ายจนได้เป็นเส้นใยที่มีความละเอียด
Viscose เป็นเส้นใยอเนกประสงค์มีคุณสมบัติสบายเช่นเดียวกับเส้นใยธรรมชาติให้ความรู้สึกผิวสัมผัสเหมือนกับผ้าไหม มีความนุ่มลื่น เย็นสบาย และซึมซับได้ดี เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานในสภาพอากาศร้อนและชื้น  ผสานเข้ากับเทคโนโลยี BI-OME AV เคลือบลงในอนุภาคของเส้นใย Viscose ก่อนนำมาถักทอเป็นผืนผ้า ทำให้เกิดประสิทธิภาพยับยั้งแบคทีเรียและไวรัส ได้อย่างคงทนยาวนานปราศจากเชื้อโรค ให้คุณพักผ่อนได้อย่างปลอดภัย

ViroClean แสดงให้เห็นว่ามีประสิทธิภาพสามารถยับยั้งเชื้อจุลชีพจากมาตรฐาน ASTME-2149

  •  ผลการทดสอบ เมื่อวัดที่เวลาผ่านไป 1 ชั่วโมง : เชื้อจุลินทรีย์ลดลง 98.43%
  •  ผลการทดสอบ เมื่อวัดที่เวลาผ่านไป 2 ชั่วโมง : เชื้อไวรัสลดลง 86.62%

นอกจากนี้ผ้าหุ้มยังมีผลการทดสอบประสิทธิภาพสามารยับยั้งเชื้อไวรัสจากมาตรฐาน ISO 18184

 **ทดสอบโดยห้องปฎิบัติการรับรองคุณภาพภายนอก IAC (MSL สหราชอาณาจักร)

นวัตกรรมปลอกหมอนและผ้ารองจาก 3 แบรนด์ดัง

Scroll to Top