คำถามทั่วไป

O-zone Service

พวกเรายินดีที่จะตอบ ข้อสงสัยเกี่ยวกับงานบริการของดีไฮจีนิค

คำถามที่ลูกค้าของเรามักถามกันเป็นส่วนใหญ่

โอโซนมีอยู่ 2 ความหมาย

โอโซนที่ดี เป็นโอโซนตามธรรมชาติที่อยู่ในชั้นบรรยากาศสูงๆ สูงจากพื้นดินมากกว่า 40 กิโลเมตรขึ้นไป ทำหน้าที่ป้องกันอันตรายจากรังสีอัลตร้าไวโอเล็ต

โอโซนที่ไม่ดี เป็นก๊าซที่มีพิษในอากาศชั้นล่าง สูงจากพื้นดินไม่เกิน 2 กิโลเมตร มีหลายสิ่งที่ก่อให้เกิดโอโซนที่ไม่ดีในอากาศ เช่น เกิดขึ้นตามธรรมชาติโดยมีแสงสว่างเป็นตัวเร่ง ควันจากท่อไอเสียรถยนต์ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องกำเนิดความร้อน จากกระบวนการผลิตในแหล่งอุตสาหกรรม เป็นต้น

หลายคนเข้าใจผิดว่าโอโซนหมายถึงอากาศที่บริสุทธิ์ ที่ไหนมีโอโซนมาก หมายถึงว่ามีอากาศที่ดี และสะอาดมากๆ หายใจเอาโอโซนเข้าไปแล้วจะรู้สึกสดชื่น อันที่จริงแล้วโอโซนไม่ใช่อากาศที่เราควรจะหายใจเอาเข้าไปในปอดเลย เพราะโอโซนเปนก๊าซ ไม่มีสีแต่มีกลิ่นเหม็นคาว ซึ่งเป็นพิษต่อระบบทางเดินหายใจของสิ่งมีชีวิต และยังมีความว่องไวในการเกิดปฏิกิริยากับสารอื่นๆ ในสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

เครื่องผลิตโอโซนจะผลิตโอโซนที่มีความเข้มข้นไม่มากพอที่จะเป็นอันตรายต่อทางเดินหายใจ เพียงแต่ช่วยกำจัดกลิ่น ฆ่าเชื้อรา และฆ่าเชื้อแบคทีเรีย จึงทำให้เราสูดอากาศหลังจากการทำงานของเครื่องผลิตโอโซนแล้วรู้สึกสดชื่นมากขึ้น

เครื่องผลิตโอโซนโดย Ultra-Violet: แสงอุลตร้าไวโอเล็ต (UV) สร้างโอโซนเมื่อความยาวคลื่นที่ 254 นาโนเมตร (นาโนเมตร) กระทบกับอะตอมออกซิเจน โมเลกุล (O2) แบ่งออกเป็นสองอะตอม (O) ซึ่งรวมกับโมเลกุลออกซิเจนอีก (O2) เพื่อสร้างโอโซน (O3) สิ่งนี้เกิดขึ้นตามธรรมชาติผ่านรังสีดวงอาทิตย์other oxygen molecules to form O3 (ozone).

อะตอมออกซิเจนที่สามของโอโซนมีปฏิกิริยามากเพราะมันไม่เสถียร อะตอมนี้จะยึดติดกับโมเลกุลกลิ่นอื่นๆ ได้อย่างง่ายดาย เมื่อสารปนเปื้อนเช่นกลิ่นแบคทีเรียหรือไวรัสสัมผัสกับโอโซนโครงสร้างทางเคมีของสารเคมีเหล่านี้จะเปลี่ยนเป็นสารประกอบที่มีกลิ่นน้อยลง เมื่อโอโซนโจมตีสารประกอบที่เหลืออยู่มากขึ้นกลิ่นก็จะถูกทำลายในที่สุด กระบวนการนี้เรียกว่าออกซิเดชัน โอโซนจะเปลี่ยนกลับเป็นออกซิเจนหลังจากใช้แล้ว ทำให้เป็นสารออกซิไดซ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาก

กลิ่นอับไม่กลับมาแน่นอนเพราะโอโซนที่ถูกนำไปใช้อย่างเหมาะสมจะสามารถทำลาย (ออกซิไดซ์) แหล่งที่มาของกลิ่น แต่หากในกรณีของโรคราน้ำค้าง (เชื้อรา) กลิ่นจะกลับคืนมาหากคุณไม่สามารถกำจัดความชื้นที่ต้นเหตุ เวลาฆ่าเชื้ออาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับความแรงของกลิ่น แต่การฆ่าเชื้อด้วยโอโซน 98% นั้นสามารถกำจัดกลิ่นได้ดีที่สุด

เวลาที่ใช้ในการบริการจะขึ้นอยู่กับความประมาณของกลิ่นอับ

สอบถามเพิ่มเติม

หากมีข้อสงสัยหรืออยากสอบถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ของเรา ได้ทุกช่องทางดังนี้

Scroll to Top