คำถามทั่วไป

Carpet Sanitizing Service

พวกเรายินดีที่จะตอบ ข้อสงสัยเกี่ยวกับงานบริการของดีไฮจีนิค

คำถามที่ลูกค้าของเรามักถามกันเป็นส่วนใหญ่

โดยปกติจะแห้ง 100% ทันทีหลังให้บริการเสร็จสิ้น ในบางครั้งคราบสกปรกที่ฝังลึกและติดอยู่อาจใช้เวลาในการทำให้แห้งประมาณ 10-15 นาทีในบางกรณีที่พรมนั้นมีคราบสะสมฝังลึกแน่นมานาน จึงจำเป็นต้องเน้นการทำความสะอาดตรงจุดมากกว่า 1 ครั้ง

เทคโนโลยีที่ทันสมัย

แทนที่จะใช้น้ำปริมาณมากและสารเคมีในการทำความสะอาดพรม ดีไฮจีนิค ใช้ระบบแปรงหมุนวนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคพรมของคุณได้อย่างมีประสิทธ์ภาพและเป็นมิตรกับผู้ใช้งาน

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

สารประกอบคล้ายฟองน้ำจะถูกแปรงเข้าไปในพรมโดยใช้เครื่องทำความสะอาดพรม สารประกอบที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพจะทำความสะอาดพรมโดยดูดซับสิ่งสกปรกภายในพรม และลบรอยเปื้อนอย่างทั่วถึงโดยไม่ทิ้งคราบใดๆ

เรายินดีที่จะย้ายเฟอร์นิเจอร์ที่มีน้ำหนักเบาก่อนที่จะเริ่มกระบวนการทำความสะอาดพรม จากที่กล่าวมาเราจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัย โดยเราจะไม่เคลื่อนย้ายของหนัก ๆหรือมีความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายจากการย้ายของนั้นๆ

สามารถขจัดคราบได้ทุกประเภทโดยสิ่งที่ว่าสามารถเอาออกได้ 100%หรือไม่นั้นจะขึ้นอยู่กับลักษณะของคราบ,ประเภทของคราบสกปรก, อายุของคราบ เป็นต้น ซึ่งหากกรณีที่คราบหนักติดมานานหลายปี ก็อาจจะสามารถเอาออกได้ประมาณ 70-80% เท่านั้น

ขึ้นอยู่กับการใช้งานพรม ส่วนใหญ่ควรทำความสะอาดอย่างน้อยปีละ 2ครั้ง เพื่อรักษาความสะอาด และฆ่าเชื้อโรค รวมถึงการกำจัดกลิ่นอับสะสม แต่หากมีการใช้งานเป็นประจำ จำเป็นต้องทำความสะอาดบ่อยขึ้นเพื่อรองรับต่อการใช้งานในสถานที่นั้นๆ

สอบถามเพิ่มเติม

หากมีข้อสงสัยหรืออยากสอบถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ของเรา ได้ทุกช่องทางดังนี้

Scroll to Top