โปรแกรมตรวจสุขภาพ
การนอนหลับ Sleep Test

อย่าปล่อยให้การนอนหลับที่ไม่มีประสิทธิภาพส่งผลต่อทุกกิจกรรมของคุณ โปรแกรมตรวจสุขภาพการนอนหลับ Sleep Test พร้อมดูแลและแก้ปัญหาอย่างตรงจุด ไม่ว่าจะเป็นการหยุดหายใจระหว่างนอนหลับ นอนกรน นอนกัดฟัน นอนหลับไม่สนิท ให้คุณสบายใจไร้กังวลและพร้อมสำหรับกิจกรรมในทุกวัน

คุณภาพการนอนดียิ่งขึ้น

ไม่รู้สึกเพลียระหว่างวัน

แก้ปัญหาหยุดหายใจขณะหลับ

แก้ปัญหานอนกรน

โปรแกรมตรวจสุขภาพการนอนหลับ Seep Test ประเมินผลเบื้องต้นของอาการนอนไม่หลับ โดยการทดสอบ และพูดคุยเกี่ยวกับภาวะที่ทำให้เกิดอาการนอนไม่หลับ หรือ ภาวะทางจิต โดยเจ้าหน้าที่เทคนิคผู้เชี่ยวชาญ

โปรแกรมตรวจสุขภาพการนอนหลับ Sleep Test

โปรแกรมตรวจสุขภาพการนอนหลับ Sleep Test คือ โปรแกรมการตรวจเพื่อสังเกตการทำงานของร่างกายขณะหลับด้วยเครื่องมือทันสมัย ตรวจวัดการหยุดหายใจและการหายใจแผ่ว ตรวจวัดค่าออกซิเจนในเลือด วัดอัตราการเต้นของหัวใจและการเคลื่อนไหวทรวงอก แก้ปัญหานอนกรน นอนไม่หลับ นอนละเมอ นอนฝันร้าย นอนขากระตุก กักฟัน รวมทั้งอาการง่วงนอนกลางวันมากผิดปกติ เพิ่มประสิทธิภาพการนอนหลับให้ดีที่สุด เพราะการนอนหลับที่ไม่มีประสิทธิภาพส่งผลกับทุกกิจกรรมระหว่างวัน

ขั้นตอนตรวจสุขภาพการนอนหลับ Sleep Test

เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญจะนำเครื่องมือที่เรียกว่า Watch Pat ไปส่งที่บ้านและอธิบายการใช้งาน

Watch Pat คือ อุปกรณ์การตรวจสุขภาพการนอนหลับ คุณจะนอนหลับไปกับ Watch Pat 1 คืน เมื่อตื่นเช้ามาเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญจะมาเก็บอุปกรณ์พร้อมอ่านผลการตรวจการนอนหลับ

จากการตรวจสุขภาพด้วยโปรแกรมตรวจสุขภาพการนอนหลับ Sleep Test จะแสดงเป็นกราฟเพื่อแสดงให้เห็นพฤติกรรมของแต่ละคนในช่วงเวลาการนอนหลับ เช่นการนอนกรน และท่าทางการนอนในลักษณะใดที่ส่งผลต่อสุขภาพ

ทั้งยังตรวจอัตราการเต้นของหัวใจและวัดค่าออกซิเจนในเลือดอีกด้วย หากคุณมีภาวะการหยุดหายใจในหนึ่งชั่วโมงมากกว่า 18 ครั้งซึ่งเข้าข่ายภาวะเสี่ยงอันตราย แพทย์จะให้คำปรึกษาและรีบแก้ไขตามอาการทันที 

อุปกรณ์ช่วยบำบัดรักษาการหยุดหายใจสามารถดูรายงานผลจากการใช้เครื่องเพื่อดูว่าคุณภาพการนอนดีขึ้นระดับใด

โปรแกรมตรวจสุขภาพการนอนหลับ Sleep Test

การตรวจสุขภาพการนอนหลับ Sleep Test  ช่วยการวินิจฉัยโรคและประเมินระดับความรุนแรงของโรคได้ เช่น โรคหยุดหายใจขณะหลับชนิดอุดกั้น การกระตุกของกล้ามเนื้อต่างๆ และพฤติกรรมที่ผิดปกติระหว่างการนอนหลับ เพื่อที่จะนำข้อมูลที่ได้มาพิจารณาและวางแผนหรือติดตามการรักษาได้อย่างถูกต้อง สำหรับใครที่อ่านผล Sleep Test ออกมาว่ามีสภาวะหยุดหายใจที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย ทาง ดี ไฮจีนิค จะมีเครื่อง CPAP หลายๆแบบเพื่อให้เลือกซื้อนำกลับไปใส่นอนหลับที่บ้านหรือพกพาได้

ตัวอย่างผลการตรวจการนอนหลับ Sleep Test

อุปกรณ์ตรวจสุขภาพการนอนหลับ

คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่เหล่าลูกค้าของเรามักถามกันเป็นส่วนใหญ่ 🙂

Sleep test หรือ Sleeping Test คือ การตรวจการนอนหลับ เพื่อหาสาเหตุความผิดปกติต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการนอน โดยติดตามการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาของร่างกาย เช่น คลื่นไฟฟ้าสมอง คลื่นไฟฟ้าหัวใจ ระดับออกซิเจนในเลือด การทำงานของกล้ามเนื้อต่างๆ รวมทั้งประเมินความรุนแรงของโรค เพื่อนำข้อมูลมาวินิจฉัยและให้การรักษา

ร่างกายของเราต้องการการพักผ่อนที่มีคุณภาพอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การนอนหลับ ซึ่งถือเป็นการพักผ่อนที่สำคัญที่สุด หลังจากที่ทำงานอย่างเหนื่อยล้ามาทั้งวัน เพื่อให้ระบบต่าง ๆ ของร่างกายได้ฟื้นฟูได้อย่างเต็มที่

แต่หากเรานอนหลับได้ไม่เพียงพอ หรือการนอนไม่ได้คุณภาพแล้ว อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของระบบต่าง ๆ ในร่างกาย ซึ่งบางครั้งอาจเป็นอันตรายมากกว่าที่เราคิด

การตรวจSleep test ถือเป็นขั้นตอนการตรวจที่เป็นมาตรฐาน สำหรับการตรวจการนอนหลับและคุณภาพการนอน โดยจะมีผู้เชี่ยวชาญที่ทำหน้าที่ใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ เพื่อติดตามการทำงานของระบบต่าง ๆ ในร่างกายขณะที่นอนหลับเพื่อค้นหา “ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ” ที่อาจแฝงอยู่

การตรวจ sleep test จะมีการติดอุปกรณ์ ที่ใช้ติดตาม การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาของร่างกายระหว่างหลับ ได้แก่

 • คลื่นไฟฟ้าสมอง ความตึงตัวของกล้ามเนื้อ และการเคลื่อนไหวของลูกตา: บอกความตื้นลึก หรือระยะของการนอนหลับ และแยกจากภาวะตื่น
 • คลื่นไฟฟ้าหัวใจ: บอกว่ามีภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะหรือไม่ ในช่วงที่หยุดหายใจ
 • ลมหายใจผ่านเข้าออกจมูกปาก และการเคลื่อนไหวของทรวงอกกับท้อง : ช่วยแยกระหว่างการหายใจที่ปกติ และการหยุดหายใจ รวมทั้งบอกชนิดของการหยุดหายใจ
 • ความเข้มข้นของออกซิเจนในเลือด: บอกความรุนแรงของการลดลงของปริมาณออกซิเจนในเลือด

นอกจากนี้ยังมีการถ่ายวิดีโอเพื่อสังเกตท่าทางการนอน และความผิดปกติทางพฤติกรรมที่อาจเกิดขึ้นขณะหลับ เช่น การนอนละเมอ หรือนอนแขนขากระตุก เป็นต้น

เมื่อรวบรวมผลจากการตรวจการนอนหลับเรียบร้อยแล้ว แพทย์จะสามารถตรวจวินิจฉัยความผิดปกติต่าง ๆ พร้อมทั้งประเมินความรุนแรงของอาการได้ เช่น ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ นอนขากระตุกขณะหลับ ภาวะเคลื่อนไหวและพฤติกรรมผิดปกติขณะหลับ ภาวะนอนไม่หลับ และความผิดปกติของการนอนหลับชนิดอื่น ๆ

ดังนั้น จึงทำให้ผู้เข้ารับการตรวจ เข้าใจภาวะการนอนหลับของตัวเองอย่างละเอียด โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาวะผิดปกติที่อาจไม่เคยสังเกตได้มาก่อน ซึ่งจะช่วยในการวางแผนและติดตามการรักษาได้อย่างเหมาะสมต่อไป

เราสามารถประเมินตัวเองได้ง่าย ๆ ว่าควรเข้ารับการตรวจ sleep test หรือไม่? โดยดูจากอาการผิดปกติหรือพิจารณาว่าอยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือไม่ ดังนี้

 1. มีอาการนอนกรน
 2. มีเสียงกรนหยุดเป็นพักๆ พลิกตัวบ่อยๆ
 3. ตื่นนอนบ่อย ๆ, สะดุ้งตื่น, หรือตื่นนอนเพราะหายใจแรงหรือหายใจติดขัด
 4. นอนกัดฟัน ปัสสาวะรดที่นอน นอนละเมอ ฝันร้ายบ่อย ๆ หรือนอนกระตุก โดยเราอาจรู้ตัวเอง หรือมีคนใกล้ตัวบอก
 5. มักนอนไม่หลับ หรือนอนหลับได้ไม่เต็มอิ่ม (โดยเฉพาะกรณีที่มีอาการเช่นนี้มากกว่า 3 วัน/สัปดาห์)
 6. ปวดศีรษะหลังตื่นนอน ตื่นนอนแล้วไม่สดชื่น หรือมีอาการอ่อนเพลียหลังตื่นนอนเป็นประจำ
 7. รู้สึกง่วงนอนมากตอนกลางวัน แม้จะเข้านอนตรงเวลาหรือนอนหลับได้เพียงพอแล้ว
 8. หายใจเหนื่อย หรือสงสัยว่าตัวเองมีภาวะหยุดหายใจขณะหลับ

ไม่เห็นคำถามที่คุณกำลังมองหาใช่ไหม ? สอบถามเพิ่มเติม

ความคิดเห็นจากลูกค้า

ลูกค้าของเราใช้บริการ Sleep Test และแสดงความคิดเห็นกับเรา🙂

268912

ผมเพิ่งทราบว่า อาการเพลียที่เกิดหลังจากช่วงตื่นนอนในตอนเช้าเนี่ย เกิดจากการที่เราไม่ได้หายใจในช่วงการนอนหลับ และอาจจะเป็นอันตรายได้ในอนาคต ซึ่งหลังจากที่เข้ามาใช้บริการโปรแกรมตรวจสุขการนอนหลับที่นี่แล้ว ได้ทราบถึงโรคหยุดหายใจขณะหลับและรักษาอย่างถูกต้อง ซึ่งทำให้คุณภาพชีวิตของผมดีขึ้น

ก้องวัฒนะกุล เมธาพงศ์นิธิกุล
Architect
268916

การตรวจการนอนหลับ หรือทำ Sleep Test เป็นอีกหนึ่งการตรวจสุขภาพที่ช่วยให้ผมรู้คุณภาพการนอนที่ส่งผลกระทบต่ออวัยวะต่างๆ ของร่างกาย รวมถึงสามารถตัดสินใจเลือกวิธีการรักษา เพื่อให้คุณภาพการนอนของผมกลับมาเป็นปกติ

ธนะปรีดากุล เกียรติขจรพงษ์
Billing Officer

ก่อนหน้านี้รู้สึกว่าตัวเองนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอ ง่วงนอนระหว่างวันหนักมาก จึงได้หาข้อมูลและใช้บริการโปรแกรมตรวจสุขการนอนหลับที่นี่ ถึงได้ทราบสาเหตุ ว่าตัวเองตื่นกลางดึกบ่อย แล้วพอตื่นขึ้นมาก็หลับยาก หรือบางครั้งก็ไม่หลับเลย ทำให้ตอนเช้าอ่อนเพลีย ไร้เรี่ยวแรง ไม่สดชื่น และได้รับการปรึกษาปัญหาทำให้เรารู้ว่าสิ่งที่ต้องทำต่อไปคืออะไร ควรดูแลตัวเองในทิศทางไหน หรือตรวจสุขภาพด้านไหนเพิ่มเติมค่ะ

นันทพิวัฒน์ เกียรติบวรสกุล
Accounting Supervisor
268917

ผมมีภาวะต่อมทอนซิลโตมากๆ แต่คุณหมอยังไม่อยากจะผ่าให้เพราะยังไม่มีอาการอักเสบ และที่เป็นปัญหาคือ ผมใช้ Smart Watch ตรวจวัดออกซิเจนขณะหลับ แล้วมีสภาวะการใช้ออกซิเจนขณะหลับที่น้อยมากก็เลยอยากทำ Sleep Test เพื่อตรวจเช็กความผิดปกติครับ
ที่นี่ให้บริการตรวจการนอนหลับแบบละเอียด เพราะว่ามีเครื่องมือที่ได้มาตรฐาน และตอบปัญหาของผมได้ ช่วยให้ผมรู้คุณภาพการนอนที่ส่งผลกระทบต่ออวัยวะต่างๆ ของร่างกาย รวมถึงสามารถตัดสินใจเลือกวิธีการรักษาให้คุณภาพของการนอนกลับมาเป็นปกติ

ศิริกิจวัชรโชติ ภิรมย์วัชรกุล
Credit Controller

      บทความที่เกี่ยวข้อง

Scroll to Top